Onlayn müraciət. İlkin müraciət forması

    *Adı Soyadı
    *Mobil telefonu
    Müraciət etmək istədiyiniz kredit məbləği və iş yeriniz haqqında məlumatlar.
    *Yuxarıda təqdim etdiyim məlumatların doğruluğunu təsdiq edirəm və ödəniş qabiliyyətimin yoxlanılması üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının kredit reyestrində mənim haqqımda olan bütün məlumatların Bank tərəfindən sorğu edilməsinə və alınmasına əvvəlcədən öz razılığımı bildirirəm.